Donald van Hasselt

Kamer van Verzoening

In het verleden werd de Kamer van Verzoening gebruikt om in een vroeg stadium beginnende conflicten op te lossen. Ik gebruik deze vorm van bemiddeling om tot herstel van contact en communicatie te komen. Doel is om betrokkenen weer samen te laten praten en problemen aan te pakken en op te lossen.

De Kamer van Verzoening is voor preventie en bemiddeling bij conflicten, ook werk gerelateerd, echtscheiding en voor kinderen die weer in contact willen komen met hun ouders en andersom.